top of page
Kdo má očkování proti chřipce hrazené?

Částečnou nebo plnou úhradu očkování proti chřipce z veřejného zdravotního pojištění mají:

  • lidé nad 65 let,

  • zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví,

  • pacienti po splenektomii a transplantaci krvetvorných buněk,

  • pacienti před a po chirurgickém odstranění sleziny,

  • osoby po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci,

  • pacienti, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,

  • pojištěnci umístění ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,

  • osoby s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),

  • osoby po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,

  • osoby se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti.

​Zdroj: www.vzp.cz

Příspěvky zdravotních pojišťoven na očkování proti chřipce

Pokud nepatříte ani do jedné ze skupin, která má očkování hrazené, podívejte se na nabídku příspěvků své zdravotní pojišťovny.
Ty obvykle přispívají svým pojištěncům na očkování proti chřipce z fondu prevence.

Zdroj: www.avenier.cz

Kam zajít na očkování?

Očkování zajišťují obvykle praktičtí lékaři, zdravotní ústavy a očkovací centra. Očkují také někteří ambulantní specialisté, například pacienti s diabetem se tak mohou obrátit na své diabetology. Doporučujeme tedy primárně kontaktovat svého lékaře.

V případě, že nemáte registraci u žádného lékaře, vyhledejte si nejbližší ordinaci praktického lékaře ve vyhledávači poskytovatelů zdravotní péče: www.nzip.cz

Nalézt praktického lékaře vám pomůže i vaše zdravotní pojišťovna. Kontakty najdete zde:
www.nzip.cz/zdravotni-pojistovny

Očkování poskytuje například i síť očkovacích center Avenier. Jejich přehled najdete zde:
www.ockovacicentrum.cz 

Kotva 1
bottom of page