top of page

Očkování proti chřipce

Výsledky nejnovějšího průzkumu o postoji české společnosti
ke chřipce a očkování

Třetina dotázaných chřipku podceňuje. Zejména neočkovaní považují chřipku za „rýmičku“ (7 %) nebo „nic vážného“ (32 %).

 Jako vážné ho vnímají nejčastěji respondenti nad 50 let, osoby s vysokoškolským vzděláním a respondenti, kteří se nechali očkovat.

N = 1477 respondentů, zobrazena % odpovědí

3 z 10 respondentů chtějí předejít vyřazení z běžného života, především lidé do 50 let a pak i lidé ve věku 18–25 let, kteří nechtějí zameškat školu. Podobný podíl respondentů měl očkování doporučeno od lékaře, především ti, kteří osobně patří do rizikové skupiny.

N = 446, pouze očkovaní, zobrazena % odpovědí

Třetina těch, kteří se nedávají očkovat, uvádí jako důvod, že nemívají chřipku.

Jako další důvod dotazovaní uvedli nedůvěru v ochranu očkováním, a to nejvíce respondenti ve věku 26-50 let.

Odpověď „Nepatřím mezi rizikové skupiny onemocněním chřipky“ uvedli nejčastěji nejmladší respondenti a čtvrtina těch, kteří do rizikové skupiny patří.

N = 1031, pouze neočkovaní, zobrazena % odpovědí

Téměř polovinu neočkovaných respondentů by k očkování motivovala vlastní zkušenost s těžkým průběhem.

Více než třetina dotazovaných, zejména mladí do 30 let, by se nechali naočkovat z důvodu ochrany zdraví blízkého.

N = 1031, pouze neočkovaní, zobrazena % odpovědí

Kompletní výsledky průzkumu agentury Median si můžete přečíst a stáhnout zde.

 

O průzkumu:

Realizátor a zadavatel: agentura Median pro Českou lékárnickou komoru (ČLnK)

Velikost vzorku: 1477 respondentů ve věku 18 až 79 let

Metoda sběru dat: Internetové dotazování (CAWI)

Termín sběru dat: 11. – 22. 8. 2022

Zdroj: Česká lékárnická komora, www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Chripka-se-nikdy-nevzdava,-pripomina-obcanum-kampa.aspx

bottom of page