top of page

2× vyšší riziko hospitalizace.5

Podle předpovědi bude letošní chřipková sezóna závažnější. Země na jižní polokouli již pozorují zvýšený počet hlášených případů.(1) Vakcinace je tedy důležitější než kdy dřív – zvláště pro vysoce rizikové osoby, jako jsou vaši pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).(2)

dospělých Evropanů ve věku nad 30 let
má CHOPN(3), což je vystavuje vysokému
riziku komplikací souvisejících s chřipkou

Zlepšení míry proočkovanosti, dokonce i mezi zdravými lidmi, včetně rodiny a přátel vysoce rizikových pacientů, může zlepšit prevenci přenosu na ty, kteří jsou náchylní k infekcím a závažným komplikacím.(7)

  1. Australian Influenza Surveillance Report. No. 06, 2022 (reporting fortnight: 06 June to 19 June 2022).

  2. WHO Weekly epidemiological record. 2022;97(19):185–208.

  3. Adeloye D, et al. Lancet Respir Med. 2022;10(5):447–458.

  4. Sanei F. Influenza vaccination for patients with chronic obstructive pulmonary disease: understanding immunogenicity, efficacy and effectiveness. Ther Adv Respir Dis 2016, Vol. 10(4) 349–367.

  5. Bolge SC, etal. InfectDisTher.2021;10(1):213-228

  6. Mulpuru S, et al. Chest. 2019;155(1):69–78.

  7. CDC. Vaccine effectiveness: how well do flu vaccines work? 25. října 2021. https://www.cdc.gov/flu/vaccines-work/vaccineeffect.htm. Přístup 13. července 2022.

bottom of page