top of page

Očkování je nejúčinnější způsob ochrany před chřipkou.

Proč se očkovat proti chřipce?
 • Ve všech věkových skupinách vede ke snížení výskytu onemocnění chřipkou.

 • V případě nákazy předchází vážným zdravotním komplikacím.

 • Snižuje potřebu hospitalizace a riziko úmrtí u osob, u kterých hrozí komplikace.

 • Nemocný je kratší dobu v pracovní neschopnosti.
   

Domluvte si termín očkování se svým lékařem co nejdříve.

Kdo by se měl očkovat?

Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi. Zvláště se doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u kterých existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou. 

Každoroční očkování proti chřipce se zvláště doporučuje:

 1. Starším osobám - do této skupiny je řazena věková skupina osob ve věku 65 let a více. 

 2. Osobám s chronickým farmakologicky řešeným stavem, zahrnujícím následující relativně široké kategorie nemocí:

  • chronická onemocnění dýchacího systému,

  • chronická onemocnění srdce a cév,

  • chronická onemocnění ledvin a jater,

  • chronická metabolická onemocnění včetně diabetu,

  • osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch).

 3. Osoby se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, a osoby, které prodělaly invazivní meningokokovou nebo invazivní pneumokokovou infekci.

  Očkování proti chřipce je dále doporučováno:

 4. Těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny, 

 5. Osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci. Patří mezi ně zejména:

  • osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),

  • osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,

  • soby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě, …).

V žádném případě to ale neznamená, že by očkování jiných rizikových skupin či zdravých osob nemělo být zvažováno nebo prováděno. Význam výše uvedeného přehledu spočívá v tom, že odborné argumenty pro očkování těchto skupin převyšují nad očkováním ostatních.

Obecně se také doporučuje zaměstnavatelům, aby nabízeli možnost zvýhodněného či bezplatného očkování proti chřipce svým zaměstnancům, neboť je to pro všechny výhodné jak ze zdravotního, tak i ekonomického hlediska. Očkování zdravotníků má význam též z důvodu zajištění bezpečnosti pacientů a snížení rizika nákazy chřipkou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

zdroj: www.szu.cz

Kdy je nejvhodnější doba pro očkování?

Nejvhodnější doba pro očkování je před začátkem chřipkové sezóny. Chřipkové epidemie postihují Českou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem a březnem. Nové vakcíny pro danou sezónu se na trhu obvykle objevují v září. Ideálním termínem pro očkování je proto září až listopad. Cílem je zachovat optimální účinnost vakcíny proti chřipce po celou dobu trvání chřipkové epidemie. Ochrana vůči onemocnění nastoupí přibližně 2 týdny po očkování, proto by očkování nemělo být odkládáno až na začátek chřipkové epidemie.

Jak často a kolik dávek?

Protože se virus chřipky neustále mění, je potřeba každoroční přeočkování proti chřipce jednou dávkou vakcíny. Dvoudávkové schéma se týká všech dětí očkovaných poprvé zpravidla před zahájením pravidelné docházky do kolektivního zařízení, kde se nepřepokládá, že se dosud setkaly s chřipkou.

 

Očkování proti chřipce a koronaviru

Podle doporučení České vakcinologické společnosti je možné očkovat proti chřipce současně s jakoukoli jinou vakcínou. Vakcínu proti chřipce je možné aplikovat v jeden den, do odlišných míst, spolu s vakcínou proti onemocnění COVID-19.  Vakcínu proti chřipce je možné současně aplikovat také s živou, atenuovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, planým neštovicím. 

Zdroj: www.vakcinace.eu

Vakcíny proti chřipce

Chřipkové vakcíny jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejbezpečnějších, lze jimi očkovat děti od 6 měsíců věku i těhotné ženy v kterékoli fázi těhotenství. Nežádoucí účinky jsou poměrně vzácné, nejčastěji se jedná o krátkodobé zarudnutí a otok v místě vpichu. Může se objevit únava, bolesti svalů a kloubů, zvýšená teplota. Tyto nežádoucí účinky rychle bez další léčby odezní. Závažné alergické reakce hrozí u pacientů s alergiemi na vaječnou bílkovinu (u vakcín připravovaných na kuřecích vejcích) a antibiotikum neomycin. Pro pacienty alergické na vaječnou bílkovinu jsou vhodné vakcíny připravované na tkáňových kulturách. Reakce na očkování je třeba hlásit svému praktickému lékaři.

Jak fungují?
Vakcíny obsahují usmrcené (inaktivované) formy viru, které nemohou způsobit chřipku, ale aktivují imunitní systém pro boj s živým virem chřipky. Po očkování si vaše tělo vyrobí protilátky proti viru chřipky. Při následném setkání s živým chřipkovým virem spustí imunitní systém rychlou obrannou reakci, s cílem virus zneškodnit.

Z čeho jsou složené?

Všechny chřipkové vakcíny obsahují 4 druhy usmrcených chřipkových virů (2xA a 2xB). Protože se virus chřipky neustále mění, je složení vakcín každoročně upravováno dle doporučení Světové zdravotnické organizace, aby co nejvíce odpovídalo cirkulujícím kmenům chřipky. Proto je také potřeba očkování každý rok opakovat.

 

Zdroj: www.szu.cz/otazky-a-odpovedi a www.szu.cz/chripka vs ostatni nemoci  

Kdo by se e ockovat
bottom of page